Kancelaria Adwokacka

ul. Wileńska 43 lok. 1

05-200 Wołomin

Telefon: 504 38 90 28
eliza.bobel@adwokatura.pl
×

U W A G A!


Kancelaria Adwokacka adw. Elizy Bobel świadczy pomoc prawną w zakresie możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przyjętych w tzw. pakiecie ustaw dot. tarczy antykryzysowej,
w tym w zakresie sporządzenia:


  1. Wniosku o zwolnienie mikroprzedsiębiorcy ze składek ZUS przez okres trzech miesięcy
  2. Wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych
  3. Wniosku o wypłacenie świadczenia postojowego
  4. Wniosku o przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy. UWAGA! Wnioski przyjmowane są w kolejności złożenia do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel przez Wojewódzkie Urzędy Pracy
  5. Wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy
Zapraszamy do kontaktu!
Kancelaria Adwokacka adwokat Elizy Bobel zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz świadczy w szerokim zakresie pomoc prawną dla osób fizycznych, zarówno na zasadzie stałej, jak i doraźnej współpracy. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, przygotowuje opinie, analizy prawne, projekty umów i regulaminów, a także prowadzi postępowania windykacyjne i egzekucyjne.

Kancelaria oferuje porady prawne w sprawach: małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych, z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa osobowego i spadkowego, prawa handlowego i administracyjnego oraz z zakresu prawa karnego.

Adwokat • Prawnik • Obszar działania: Wołomin, Marki, Zielonka, Kobyłka, Radzymin i okolice.

Kancelaria Adwokacka adw. Elizy Bobel © 2021