Porady prawne on-line
Kancelaria świadczy usługi prawne także za pośrednictwem elektronicznego formularza.

Elektroniczna forma kontaktu umożliwia szybkie uzyskanie fachowej pomocy prawnej bez konieczności wizyty w Kancelarii. W odpowiedzi na elektroniczną poradę prawną Kancelaria – w zależności od potrzeb - udzieli kompleksowej porady prawnej w zakresie przesłanego zapytania, sporządzi pismo procesowe lub każdy inny dokument, na który zostało złożone zlecenie.

W celu udzielenia zlecenia na poradę prawną on-line należy wypełnić elektroniczny formularz, szczegółowo opisując stan sprawy. Po otrzymaniu zapytania, Kancelaria poinformuje zleceniodawcę o wysokości honorarium należnego Kancelarii za udzielenie porady prawnej. Porada prawna udzielana jest po dokonania wpłaty ustalonego honorarium na wskazany rachunek bankowy.
Kancelaria po zapoznaniu się ze zleceniem może poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów lub udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.

Porady udzielane są 7 dni w tygodniu.

Dane zleceniodawcy

Adres e-mail zleceniodawcy

Stan faktyczny
sprawy

Pytanie przyporządkowane
do stanu faktycznego

Przepisz kod

Kancelaria Adwokacka - Eliza Bobel ul. Wileńska 43 lok. 1 05-200 Wołomin Tel.: 504 38 90 28 e-mail: eliza.bobel@adwokatura.pl
logo logo